„Tři doby břehů Lužnice“ - přednáška

„Tři doby břehů Lužnice“ - přednáška

Galerie

„Tři doby břehů Lužnice“ aneb počátky archeologického výzkumu na Vltavotýnsku.

Přednáška doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Archeologického ústavu FF JČU.

Širší oblast kolem soutoku Vltavy a Lužnice na Vltavotýnsku tvořila stěžejní místo celého jihočeského regionu, kde se od nejstaršího pravěku potkávali lidé z celé střední Evropy. Zároveň byla tato oblast nejpozději od počátku doby bronzové intenzivně osídlena, jak nám dokládají početné archeologické nálezy sídlišť, pohřebišť i depotů. Archeologický výzkum Vltavotýnska má přitom dlouhou tradici, sahající již do druhé poloviny 19. století. Působily zde zakladatelské osobnosti oboru (např. J. K. Hraše, J. N. Woldřich, J. L. Píč, J. Richlý) a po nich, ve 20. letech 20. století, zajímavá osobnost strážmistra Josefa Buriana, autora knihy Tři doby břehů Lužnice. V přednášce budou uvedeny také některé novější výzkumy vedené profesionálními archeology od 60. let 20. století (např. neolitické sídliště v Žimuticích, sídliště ze starší doby bronzové v Hostech, mohyly ze střední doby bronzové a halštatské v Týně nad Vltavou, sídliště z mladší doby bronzové v Březnici aj.).

Informace o akci a jejím konání

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.