GDPR - obecné zásady

Kdo jsme

Jsme Městské centrum kultury a vzdělávání, sídlící na adrese Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01, IČ 28105222. Jsme příspěvková organizace zřizovaná městem Týn nad Vltavou. Na této stránce vás seznámíme se základními zásadami ochrany osobních údajů v naší organizaci.

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Pro přípravu řady našich produktů potřebujeme některé vaše osobní údaje. Jedná se o online rezervace a prodej vstupenek na akce pořádané v MDK a 3D kině Sokolovna (prostřednictvím Ticketware, s. r. o., Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, IČ 03485285), předprodej abonentních vstupenek na divadelní předplatné, prodej vstupenek na kurzy tance a společenského chování, kurzy Virtuální univerzity třetího věku (ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZÚ, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol, IČ 60460709) a pořádaní zájezdů (ve spolupráci s Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Městským úřadem v Týně nad Vltavou), o online rezervace a prodej únikové hry Agent A-38 (prostřednictvím služeb youcanbook.me a platební brány
ČSOB, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, kterou provozuje Monet+, a. s., Za Dvorem 505, Zlín – Štípa 763 14, IČ 262177783). V Městské knihovně registrujeme jednotlivé čtenáře (prostřednictvím knihovnického systému Tritius dodávaného firmou Tritius Solutions, a. s., Vodní 258/13 602 00 Brno, IČ 05700582). V souladu s oprávněným zájmem naší organizace informovat o naší činnosti pořizujeme na námi pořádaných akcích fotodokumentaci, již dále využíváme v souladu s tzv. zpravodajskou licencí k informování veřejnosti o naší činnosti (tím nejsou nijak dotčena vaše níže uvedená práva, zejm. právo být zapomenut).

 

Vaše údaje dále nešíříme

Údaje, které o sobě poskytujete, slouží pouze pro potřebu organizace vašeho zážitku. Pouze v případě výslovného uvedení souhlasu vás budeme nadále oslovovat s informacemi o našich připravovaných akcích. Třetí strany, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku, s nimi nakládají v souladu s platnou legislativou.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro organizaci vašeho zážitku.

 

Jaká máte práva?

Můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme (tzv. právo být zapomenut). Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

S vašimi daty se mohou seznámit výhradně pracovníci pověření organizací příslušného zážitku, kteří je potřebují znát pro jeho úspěšnou přípravu. Minimalizujeme objem dat ukládaných fyzicky – taková data chráníme fyzicky, uložením do zamykatelných prostor. Data, která nejsou ukládána fyzicky, jsou k dispozici v cloudu společnosti Google LLC. Zabezpečena jsou jejím prostřednictvím v souladu s platnou legislativou. Přístupy našich pracovníků do cloudu jsou chráněny hesly a příslušní pracovníci jsou proškoleni v bezpečném zacházení s cloudem.

 

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě úniku informací je pracovník, který únik objeví, povinen zpravit o úniku informací pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů v naší organizaci. Ten obratem uvědomí osobu či skupinu osob, jejichž data unikla, a příslušný orgán státní správy (Úřad pro ochranu osobních údajů). Následně se pokusíme identifikovat útočníka a důvody, které jej mohly ke krádeži dat vést. Identifikujeme také cesty, kterými se k datům mohl dostat, a eliminujeme takto objevené případné bezpečností hrozby.

 

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme výhradně od fyzických osob, jichž se týkají.

 

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Nevyužíváme žádná automatizovaná rozhodnutí při zpracování osobních údajů, tj. nijak neprofilujeme uživatele a netřídíme je.