Pronájem sálů

Adresa: Městské centrum kultury a vzdělávání (MCKV) 
Tyršova 424
375 01 Týn nad Vltavou

Identifikační údaje: příspěvková organizace města Týn nad Vltavou
registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka č. 531
zaregistrována dne 1. června 2009

IČO: 281 05 222

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. účtu: 230200999/0300


Gabriela Ranglová – vedoucí MCKV 
tel: 778 468 250
vedouci@kultura.tnv.cz

 

Nabízíme pronájem společenských prostor (levé přísálí, pravé přísálí a hlavní sál) k účelu svateb, promocí, smutečních hostin a různých oslav.

Pronájem vždy zahrnuje daný prostor, náklady na energie, otop, vodné a stočné, personální zajištění (hasič, technik, provozní dohled, šatnářka). Po domluvě je možné zajistit catering, výzdobu a projekci.

Více informací na tel.: 702 000 814.

 

NOVÝ CENÍK 2024