Historie Sokolovny

V roce 1909 byl v Týně založen Odbor pro stavbu Sokolovny. Veškeré úsilí však přerušila 1. světová válka. Až v zimě roku 1924 rozhodla valná hromada TJ Sokol o zřízení samostatné budovy. Pro tento účel byla zakoupena část panské zahrady za zámkem a založeno Družstvo pro postavení Sokolovny. Autorem projektu Sokolovny se stal týnský architekt a stavitel Jaroslav Dušek se synem Janem. V neděli 24. května 1925 byl slavnostně položen základní kámen. Stavba byla dokončena v rekordním čase. Restaurace zahájila provoz 27. října téhož roku, 28. října tělocvična a 28. listopadu sál a divadlo. Slavnostní otevření a předání veřejnosti se konalo 29. listopadu 1925. Po více než osmi desetiletích, 22. 8. 2006, přistoupilo město k rozsáhlé rekonstrukci budovy. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Jiří Kobera. Celá rekonstrukce byla ukončena po několika etapách 30. 6. 2009. Sportovní sál zahájil provoz 1. ledna 2008, kino 4. září 2009, a restaurace s vinárnou po vybavení interiéru začátkem října 2009. Dnes přepychově opravená Sokolovna v Týně nad Vltavou slouží jako Městský dům kultury Sokolovna a je součástí Městského centra kultury a vzdělávání.